Bidons Cofidis

Elite Fly - Cofidis - 2022
Cofidis
Elite Fly 2022
Elite Fly - Cofidis - 2021
Cofidis
Elite Fly 2021
Elite Fly - Cofidis - 2020
Cofidis
Elite Fly 2020
Tacx Shiva - Cofidis - 2019
Cofidis
Tacx Shiva 2019
Tacx Shiva - Cofidis - 2018
Cofidis
Tacx Shiva 2018
Tacx Shiva - Cofidis - 2017
Cofidis
Tacx Shiva 2017
Tacx Shiva - Cofidis - 2017
Cofidis
Tacx Shiva 2017
Tacx Shiva - Cofidis - 2016
Cofidis
Tacx Shiva 2016
Tacx Shiva - Cofidis - 2016
Cofidis
Tacx Shiva 2016
Tacx Shiva - Cofidis - 2016
Cofidis
Tacx Shiva 2016
Zéfal - Cofidis - 2014
Cofidis
Zéfal 2014
Zéfal - Cofidis - 2014
Cofidis
Zéfal 2014
Zéfal - Cofidis - 2012
Cofidis
Zéfal 2012
Zéfal - Cofidis - 2008
Cofidis
Zéfal 2008
Elite - Cofidis - 2004
Cofidis
Elite 2004